Najčešća pitanja u vezi prokola FORMULA ZDRAVLJA

Kako izgleda protokol FORMULA ZDRAVLJA?

Koristi se metoda primenjene kineziologije (engl. applied kinesiology) koja se zove mišićni test (engl. muscle testing). Test se može sprovoditi velikim ili malim mišićima (najčešće se koriste mišići prstiju šake). Ovom metodom se ne utvrđuje dijagnoza, već zone tela u kojima postoji funkcionalni disbalans i koji može dati određene simptome.

Tokom pregleda ispitivač postavlja pitanja u vezi mogućih tegoba koje ispitanik može imati, a koje bi bile dovedene u vezu s poremećajem ravnoteže u funkcionisanju pojedinih organa ili sistema organa. Veoma često se u praksi dešava da osoba ima simptome, a svi praćeni laboratorijski parametri su uredni (objašnjenje za ovo je dato u knjizi FORMULA ZDRAVLJA).

Na osnovu ovog testiranja, ukoliko postoji potreba, dodatno se predlažu druge dijagnostičke metode (ultrazvučni pregledi, laboratorijska dijagnostika i sl.). Značaj rezultata ovih analiza bivaju objašnjene osobi.

Takođe, mišićnim testom se određuju i intolerancije na određenu vrstu hrane, potrebe za konkretnim dodacima ishrani (suplementi) i slično, i traži se najbolja „formula“ koja bi mogla da dovede do poboljšanja zdravstvenog stanja tog organizma.

Na ovaj način, ostvaruje se potpuno personalizovan i holistički (celovit) pristup tretiranja osobe (objašnjenje je dato u knjizi FORMULA ZDRAVLJA)

Da li konsultacija invazivna ili boli?
Konsultacija je u potpunosti neinvazivna i ne boli.

Koliko traje prva konsultacija?
Prva konsultacija traje do jedan sat.

Da li je potrebno da ponesem medicinsku dokumentaciju?
Ukoliko osoba poseduje medicinsku dokumentaciju, uključujući i laboratorijske analize, potrebno je da je ponese.

Kako izgleda tretman?
Tretman se sprovodi u tri faze.

Prva faza je, zapravo, priprema organizma za dalji tretman, tako što se organizam čisti (detoksikacija). Detoksikacija se vrši hranom (osoba dobija konkretan spisak namirnica koje treba da jede, a koje ne), vodom i dodacima ishrani (onima koji imaju sposobnost da čiste telo, a koji se određuju konkretno za svaku osobu zahvaljujući mišićnom testu). U ovoj fazi se očekuje da osoba uzima najveći broj dodataka ishrani (suplemenata) koji će pomoći u procesu čišćenja organizma. Da bi tretman bio uspešan, neophodno je i da osoba usvoji i sprovodi i druge zdrave životne navike u vezi spavanja (jer su san i hormon melatonin koji se stvara noću neophodni za dobar imunitet, metabolizam i lepotu); takođe, vodi se računa i s kojim hemijskim supstancama osoba dolazi u kontakt (npr., hemijske materije radi održavanja higijene, kozmetika, šminka, deterdženti...) i predlažu se netoksične, kao i one koje ne izazivaju iritaciju organizma. Toksičnim materijama možemo biti izloženi i tokom sna, pa je od izuzetnog značaja odabrati dobre materijale koji će omogućiti kvalitetan odmor; u suprotnom, osoba će se buditi umorna usled poremećenog hormonskog statusa. Predlažu se i mere za zaštitu od nejonizujućeg zračenja emitovanog od mobilnih telefona, wifi itd. jer izloženost ovom zračenju može imati negativne zdravstvene efekte. Osoba dobija i preporuku koliko vode treba da pije dnevno radi normalnog metabolizma i očuvanja dobre funkcije bubrega, ali i radi održavanja dobre vlažnosti kože značajne za mladalački izgled. Takođe, osoba dobija i uputstva u vezi fizičke aktivnosti (koja, koliko dugo da traje, kada da se sprovodi...) što dodatno poboljšava celokupno zdravstveno stanje.

Tokom ove faze tretmana, osoba oseća da joj se povećava mentalna i fizička snaga, da je pažnja poboljšana, da ima bolju koncentraciju i kvalitetniji san, da je poboljšano varenje, da su probava i pražnjenje regulisani, da ima ravan stomak, da noge više ne otiču...

Druga faza tretmana započinje posle prve kontrole. Prva kontrola je nakon dve-tri nedelje od započinjanja tretmana. Na njoj se analizira kako je protekao period čišćenja organizma i da li je osoba primenila sve elemente protokola FORMULA ZDRAVLJA u potpunosti.

U drugoj fazi se pospešuju i normalizuju poremećeni biohemijski procesi u očišćenim ćelijama organizma. U tom cilju, preporučuju se određeni vitamini/minerali, oligo-elementi/probiotici i sl. koji konkretnoj osobi u tom periodu nedostaju. Individualno određivanje suplementacije se, takođe, vrši mišićnim testom. Tokom ove faze, osoba oseća dalje poboljšanje zdravstvenog stanja i poboljšanje kvaliteta života, a što se ogleda u intenzivnijem povećanju energije, osećanja zadovoljstva u svom telu, lice postaje čistije, zategnutije, koža je lepša, seksualna želja i moć intenzivnija, radni učinak bolji itd.

U drugoj fazi započinje i regulacija telesne mase, za one koji su zainteresovani za vitki izgled i mladalačku figuru tela. Regulacija telesne mase je, takođe, personalizovana u smislu dobijanja konkretnih predloga jelovnika u skladu sa zdravstvenim stanjem i željenim ciljem (npr., podići mišićnu masu i umanjiti količinu masti, samo umanjiti masnu masu, podići i masnu i mišićnu masu...). Objašnjenje (ne)uspeha većine dijeta dato je u knjizi FORMULA ZDRAVLJA.

U ovoj fazi se očekuje primena značajno manjeg broja suplemenata nego u prethodnoj fazi, obzirom da se telo vraća u ravnotežu.

Tokom treće faze se nastavlja fina regulacija metabolizma i funkcija celog organizma primenom hladno ceđenih ulja (individualno se određuju u skladu s Vašim trenutnim potrebama). U ovoj fazi se očekuje najmanji broj suplemenata.

Praktično, protokol traje oko 3. meseca. Ukoliko je poremećaj ravnoteže u organizmu veliki, onda se savetuje još par kontrola na mesečnom nivou. Ukoliko je stanje potpuno regulisano, savetuje se da se prekontrolišete tri do četiri puta godišnje, kako bi se ustanovilo da li je Vaše telo potrošilo više minerala/vitamina/oligoelemenata i sl. nego što ste uneli hranom, pa taj deficit moramo nadoknaditi suplementima. U suprotnom, došlo bi do daljeg dubljeg poremećaja funkcije ćelija/organa/sistema organa/organizma u celini, što može usloviti razvoj bolesti.

Tokom perioda primene protokola FORMULA ZDRAVLJA, očekuje se da naučite i usvojite zdrave životne navike i da ih sprovodite kontinuirano i na dalje. Ako se vratite na one „loše“, koje ste imali prethodno, onda će i Vaše zdravstveno stanje biti u skladu s njim.

Savetuje se da kontinuirano primenjujete sve savete iz protokola, osim konzumiranja suplemenata (njih treba uzimati u skladu s potrebama organizma i eventualnim simptomima).

Sprovodeći kontinuirano FORMULU ZDRAVLJA, unapredićete značajno Vaše zdravlje. Zdrave životne navike možete da prenesete i Vašim najbližima, čime ćete pozitivno uticati i na njihovo zdravstveno stanje.

Koliko često se obavljaju kontrolne konsultacije?
Osim prve kontrole koja se radi nakon dve do tri nedelje od početka tretmana, kontrole se sprovode na mesečnom nivou.

Kontrole se sprovode onoliko dugo koliko je organizmu potrebno da se vrati u ravnotežu. Što je bilo duže „razaranje“ organizma, biće neophodan i duži vremenski period vraćanja istog u normalu.

Koliko traje kontrolna konsultacija?
Kontrolna konsultacija traje pola sata.

Kome je namenjen protokol FORMULA ZDRAVLJA?
Ovim pristupom se ne tretira bolest, već se tretira ceo organizam i eliminiše (ili umanjuje) uzrok koji je doveo do lošeg zdravstvenog stanja.

Zbog ovakvog pristupa, protokol je namenjen svima i može se primeniti kod svih starosnih grupa i oba pola.

Tretiranjem celog organizma, zdrava osoba će ostati zdrava, dok će se oboleloj osobi, uz istovremenu primenu osnovne terapiju, ubrzati ozdravljenje.