Knjiga FORMULA ZDRAVLJA

Idejno, likovno, grafičko rešenje korica, naslova i sadržaja knjige FORMULA ZDRAVLJA je deponovano kao
autorsko delo u JAA-Autorskoj agenciji za Srbiju a.d. pod rednim brojem 157/2019, dana 31.12.2019. godine.

Recenzija knjige „Formula zdravlja“ autora prof. dr Dušana Vešovića (2019)

Kao glavni i odgovorni urednik međunarodnog časopisa „Noise and Health“ (Wolters Kluwer) svakodnevno čitam i recenziram naučne radove koji su širokoj čitalačkoj publici neretko teško razumljivi, jer se u njima koristi naučni jezik sa mnoštvom vrlo specifičnih izraza. Nasuprot tome, čitajući knjigu „Formula zdravlja“, profesora Dušana Vešovića, mogao sam da uživam kao „običan“ čitaoc, kao da sam uzeo u ruku stare dobre tekstove prof. Milana Jovanovića Batuta kojima je podučavao zdravom životu srpski narod. Dr Vešović je iskusan lekar koji je sasvim ispravno shvatio da se leči čovek, a ne bolest i da se integrativnim pristupom postižu mnogo bolji rezultati u iskorenjivanju, a ne samo suzbijanju bolesti. Jasnim stilom i jezikom razumljivim svakom čoveku, dr Vešović podučava o značaju pravilne ishrane, fizičke aktivnosti, hidrataciji, dijetetskim suplementima, elekromagnetnom polju, relaksaciji i prirodnom starenju. Najjača strana ove knjige je upravo integrativna medicina kojom se dr Vešović posvećeno bavi i objavljuje naučne radove. Slažem se sa dr Vešovićevim stavom da integrativnoj medicini pripada budućnost, jer ona uzima sve dobro iz medicine zasnovane na dokazima, ali i tradicionalne i alternativne medicine, a sve u korist čoveka. Srpski narod kaže „Ko sam sebe čuva, i Bog ga čuva!“.

Objavljivanjem ove knjige kao kompilacije ispravnih i naučno zasnovanih saveta o zdravom životu, dr Vešović obavlja misiju lekara i humaniste kojom pomaže čitaocu upravo da „sam sebe sačuva!“. Toplo preporučujem!

Проф. др Горан Белојевић
Специјалиста хигијене
Editor-in-Chief
Noise and Health
A Quarterly International Intrerdisciplinary Scientifc Journal
Wolters Kluwer