Blog

Da li uvek mudro koristimo antibiotike kod dece?

Istraživači su naveli da neadekvatno prepisivanje antibiotika deci ima posledice i po porodicu i zdravstveni sistem zemlje (npr. rizici od neželjenih reakcija na lekove, kao i povećani medicinski troškovi).