Protokol Evropskog instituta za ishranu i mikronutriciju - IEDM iz Pariza, Francuska

Istraživanja u vezi zdravstvenih efekata mikrobiote (crevna mikroflora), primene mikronutrijenata i kvalitetne ishrane, su svakodnevno u žiži stručne javnosti u celom svetu. Brojni radovi ukazuju da kvalitetna i pravovremena primena dodataka ishrani (među kojima se nalaze i prethodno pomenuta mikrobiota i mikronutrijenti), dozirana od strane stručnog zdravstvenog radnika, ima značajan povoljan zdravstveni efekat i može da, primenjena uz terapiju lekovima, značajno ubrza proces oporavka organizma i vraćanja istog u stanje homeostaze (ravnoteža).

Prof. dr Dušan Vešović je ostvario stručno-naučnu saradnju s Evropskim Institutom za ishranu i mikronutriciju iz Pariza, Francuska i po programu ovog Instituta radi savetovanje pacijenata, kao i edukaciju zdravstvenih radnika u Srbiji putem akreditovanih i neakreditovanih kurseva. Više o edukacijama zdravstvenih radnika, ali i svih zainteresovanih, možete pročitati ovde.

Da bi ste došli na savetovanje po pitanju ishrane i primene mikronutrijenata, potrebno je da „online“ popunite dva upitnika koja ćete naći na adresama ispisanim ispod ovog teksta. Jedan upitnik se odnosi na Vaše zdravstveno stanje, dok se drugi odnosi na Vaše navike u vezi ishrane. Rezultati upitnika se dovode u vezu jedan s drugim i uočavaju se životne navike iz ishrane koje dovode do poremećaja zdravstvenog stanja. Korekcijom istih, umanjuju se zdravstvene tegobe i unapređuje se zdravstveno stanje. S druge strane, upitnicima se uočavaju i određeni simptomi nastali usled deficita pojedinih mikronutrijenata i/ili disbioze (poremećaj crevne mikroflore) što ukazuje na potrebu za primenom pojedinih dodataka ishrani (dijetetski suplementi). Upitnike su kreirali stručnjaci Evropskog instituta za ishranu i mikronutriciju iz Pariza, Francuska.

Kada popunite upitnike, kompjuterski program Vas navodi da rezultate pošaljete sebi na „email“ adresu, kao i na adresu Centra – prof.vesovic@gmail.com, nakon čega zakazujete i termin konsultacije. Radi zakazivanja termina konsultacije, molimo Vas da pošaljete upit na "email" Centra – prof.vesovic@gmail.com, kako bismo imali Vaš kontakt i dogovorili termin. Tokom prve konsultacije, tumače Vam se rezultati upitnika, objašnjava Vam se način i daju konkretne smernice kako da poboljšate zdravstveno stanje adekvatnom ishranom i primenom dijetetskih suplemenata. Prva konsultacija traje 45 do 60 minuta; kontrole traju oko 30 minuta. Postoji mogućnost i „online“ konsultacija, ukoliko Vam to više odgovara (skype, viber, whatsapp).
Adrese internet stranica na kojima se nalaze upitnici su:

https://www.qms-iedm.rs (upitnik se odnosi na Vaše zdravstveno stanje)
https://www.qaf-iedm.rs (upitnik se odnosi na Vaše navike u vezi ishrane)

Upitnike, takođe, možete naći i na sledećoj stranici, gde ćete naći i veći broj stručnih radova koji na popularan način objašnjavaju značaj modulacije mikrobiote i primenu adekvatne i kvalitetne mikronutricije u očuvanju dobrog zdravlja i jačanju imunskog sistema čime pomažu i u prevenciji oboljenja.

Ne zaboravite da popunite oba upitnika.

NAPOMENA:
Kada popunite upitnike, potrebno je u prozor koji se pojavi na kraju da upišete vaše podatke (ime, prezime, datum rođenja, "email" adresu), kao i moju "email" adresu i da pritisnete OK. Potrebno je da dobijete rezultate upitnika na vašu "email" adresu kao potvrdu da ste uspešno obavili popunjavanje i slanje rezultata upitnika.

Nakon popunjavanja oba upitnika, molimo Vas da pošaljete poseban email na adresu Centra - prof.vesovic@gmail.com, kako bismo ostvarili kontakt i dogovorili termin konsultacije. U suprotonom, nećemo biti u mogućnosti da stupimo u kontakt sa Vama.