Zagađenje vazduha i kvalitet sperme muškaraca u Kini

Sve je više istraživanja koja se bave izučavanjem zdravstvenih efekata zagađenja vazduha. Infertilitet postaje globalni problem i smatra se da oko 10% parova ima problema sa začećem. Eksperti Svetske zdravstvene organizacije smatraju da je oko 50% svih problema sa začećem uzrokovano slabijim kvalitetom sperme muškaraca (pad količine sperme, broja i pokretljivosti spermatoroida).

Ova studija je obavljena u Kini na 33.876 muškaraca. Studijom su bili obuhvaćenim muškarci iz 340 gradova čije su supruge bile u programu vantelesne oplodnje u Šangaju, Kina. Istraživanje je trajalo od 1. januara 2013. godine do 31. decembra 2019. godine. Prosečna godina starosti ispitanika je bila 34,1. Analiziran je kvalitet njihove sperme i stavljan u vezu sa izveštajima Nacionalne službe za analizu kvaliteta vazduha u gradu u kome su živeli. Kvalitet vazduha je obuhvatao sadržaj čestica u vazduhu, ali i količinu azotnih oksida, sumpor-dioksida, ugljen-monoksida, kao i ozona.

Zaključak studije je bio da izloženost muškaraca određenim zagađivačima vazduha tokom spermatogeneze može oštetiti kvalitet sperme i posebno negativno uticati na pokretljivost spermatozoida.

Rad je objavljen 17. februara 2022.

Ceo rad možete pročitati ovde.