Infekcija virusom COVID-19 i poremećaj funkcije štitaste žlezde

Štitasta žlezda reguliše metabolizam, srčanu frekvenciju, rad digestivnog trakta, temperaturu ljudskog organizma.

Istraživači iz Univerziteta u Milanu su ustanovili postojanje uzročno-posledične veze između poremećaja funkcije ove endokrine žlezde i preležane infekcije izazvane virusom COVID-19. Poremećaj funkcije štitaste žlezde se ogleda u smanjenoj ili povećanoj produkciji hormona, pojavi upale tkiva štitaste žlezde (tiroiditis) ili nastanku autoimunog oboljenja – Hašimoto tiroiditis koji se, takođe, ogleda u smanjenoj produkciji hormona ovog endokrinog organa.

Istraživanje je obavljeno na grupi od 100 pacijenata koji su primljeni na bolničko lečenje usled COVID-19 infekcije. Polovina njih je imala verifikovan upalni proces štitaste žlezde i godinu dana nakon preležane infekcije. Vodeći istraživač, dr Ilaria Muller je iznela stav da oštećenje štitaste žlezde tokom infekcije COVID-19 virusom može nastati dvojako:
- oštećenjem regulatorne osovine hipotalamus-hipofiza-štitasta žlezda usled citokinske oluje i/ili
- usled upalnog procesa direktno izazvanog COVID-19 infekcijom.

Takođe, istraživači iz tima dr Muller su preporučili da pacijenti s umerenom do teškom infekcijom virusom COVID-19, usled potencijalnog rizika od nastanka tiroiditisa zahtevaju praćenje od strane lekara u periodu od najmanje godinu dana nakon preležane infekcije. Radi procene funkcionalnosti štitaste žlezde u ovom periodu, dr Muller je zaključila da je potrebno pratiti vrednosti hormona štitaste žlezde – TSH i fT3.

Rezultati ovog istraživanja su predstavljeni na stručnom skupu 24-og Evropskog kongresa Endokrinologije u Milanu, Italija u maju 2022.