Da li uvek mudro koristimo antibiotike kod dece? 

Prema istraživanju objavljenom u JAMA Network Open, ustanovljeno je da je deci tokom 2017. godine u SAD-u izdato “neodgovarajuće prepisanih” antibiotika u iznosu od 74 miliona dolara radi vanbolničkog lečenja.  “Neodgovarajućim” su definisani recepti kojim su izdati antibiotici koji nisu preporučeni u smernicama za lečenje. Tokom ove studije, istraživači su analizirali podatke 2,8 miliona dece lečene između 1. aprila 2016. i 30. septembra 2018.godine. Ustanovljeno je da je ukupno 31 do 36 procenata te dece primalo neodgovarajuće antibiotike za bakterijske infekcije, a 4 do 70 procenata ih je primalo i za virusne infekcije.

Istraživači su naveli da neadekvatno prepisivanje antibiotika deci ima posledice i po porodicu i zdravstveni sistem zemlje (npr., rizici od neželjenih reakcija na lekove, kao i povećani medicinski troškovi). Takođe, ustanovljeno je da su troškovi zdravstvene zaštite bili viši kod dece u roku od 30 dana nakon prepisane antibiotske terapije. Troškovi zdravstvene zaštite po detetu, kretali su se od 21 do 56 dolara za bakterijske infekcije i oko 96 dolara za virusne infekcije. Nacionalne godišnje procene troškova lečenja bile su najveće za hroničnu infekciju srednjeg uha (25 miliona dolara), faringitis (21 milion dolara) i virusnu infekciju gornjih disajnih puteva (19 miliona dolara).

Neki korisni saveti za roditelje

Nemojte ići u lekarsku ordinaciju tražeći od lekara da prepiše antibiotike.

Važno je znati kada je upotreba antibiotika kod dece odgovarajuća (a kada nije). Kliničari bi trebalo da prepisuju antibiotike za specifičnu kliničku dijagnozu koju izaziva bakterija, a ne „za svaki slučaj“ kada je dijagnoza nejasna i/ili roditelji vrše pritisak na njih. 

U slučaju da je bolest deteta produžena, kao što je produženo trajanje groznice, trebalo bi da pozovete svog lekara da ponovo proceni da li se klinička dijagnoza promenila, a samim tim i terapija. 

Konačno, nemojte se plašiti da dobijete drugo mišljenje. 

Rad je objavljen u celini online 26. maja 2022. i možete ga pronaći ovde.